Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veido nozares politiku vides un dabas aizsardzībā, reģionālajā attīstībā un digitālās transformācijas pārvaldībā. Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību aktu projekti sabiedrības līdzdalības jomā.

Semināru materiāli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās.

Informācija par 2007.

Informējam, ka Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnes ērtākai lietošanai un satura kvalitātes uzlabošanai tiek izmantotas sīkdatnes. Projektu veids: Prioritāte „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”, Vides politikas integrācijas programma Latvijā. Publikācijas publisko pakalpojumu pilnveides jomā, Publikācijas ilgtspējīgas attīstības jomā. Publikācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. Šeit atrodama informācija par brīvajām darba vietām un amatu konkursiem iestādē. Pamatinformācija par projektu ilgtspējas nodrošināšanu, Noslēgto vienošanos grozījumu veikšanas nosacījumi, Īpašumtiesības un izmaiņu aizlieguma nosacījumi, Projektu dokumentācijas uzglabāšanas nosacījumi, Projekta publicitāte un vizuālās identitātes prasības, Analītiskais rīks Eiropas Savienības fondu ietekmes uz teritoriju attīstību novērtēšanai. Filtrs X. Uzņēmums, Iestāde. Vakances Priecājamies par Jūsu interesi pievienoties iestādes komandai! Rīga, LV-1010, Latvija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, padotības iestāžu un pašvaldību publiskie gada pārskati. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projekti. _________________________________________________________. Jaunumi saistībā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2004.-2009. gadā. Eiropas Savienības normatīvie akti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības jomās. Informācija par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, parlamentāro sekretāru un valsts sekretāru.

Informācija par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu.

Projekti Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktuālajiem projektiem.

Jaunumi saistībā ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gadā.

Izveidot jaunu paziņojumu par vakancēm, balstoties uz izvēlētajiem kritērijiem. ES fondu ieviešanu un uzraudzību regulējošie normatīvie akti un apakšaktivitāšu regulējošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi. Eiropas teritoriālā sadarbība 2007 – 2013. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods. Informācija par Latvijas Republikas valsts budžeta programmu Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvību Eiropas Savienības ES Padomē. Rekvizīti un kontakti 2.2.1. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 5.6.2. Ministrijas un tās padotības iestāžu sagatavota aktuālā informācija saistošajās jomās. Breksita ietekme Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. Informācija par metodiskajiem norādījumiem ES fondu projektu pēcuzraudzībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, kā arī digitālās transformācijas jautājumos. Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus tā, lai iespējami samazinātu ietekmi uz vidi, veicinātu sociālos uzlabojumus un panāktu ietaupījumus budžetā. Darbības virziena mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju.